Увести категорију доживотног затвора, хемијске кастрације и смртне казне!

Београд, 23.11.2017 – „Србија мора најхитније да промени казнену политику и уведе драстичне казне за починиоце најтежих кривичних дела како би се смањио број монструозних злочина и насиља у српском друштву, због чега је неопходно увођење категорије доживотног затвора у наше кривично законодавство, али и хемијске кастрације и смртне казне која би се примењивала у посебним случајевима и односила се на силоватеље повратнике,педофиле, женоубице и масовне убице.“ – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ), наглашавајући да не можемо говорити о безбедности целокупног народа, а посебно малолетне деце, уколико не постоје адекватне мере којима бисмо предупредили и смањили број стравичних злочина.

Српска лига сматра да не постоје правни или било који други изговор да се не измени постојећи крвични закон и да се не уведу оштрије казне, јер је у општем интересу Србије да се, по узору на “Маријин закон“ и ‘‘Тијанин закон“ који предвиђају да случај педофилије не застарева и да полиција има већа овлашћења у спречавању оваквих злочина, успостави безбеднија држава, у којој ће се без обзира на правна искуства других земаља, примењивати најстрожије санкције, укључујући хемијску кастрацију и смртну казну.

Недопустиво је да се затвореници, осуђени на максималну казну од 40 година, условно пусте на слободу након 25 или 26 годинапроведених иза решетака, пошто се тиме обесмишљавају високе казне и подстичеизвршење најсуровијих злочина.“ – каже Ђурђев и предлаже да се у кривичном закону уведу посебне одредбе којима би се искључила могућност скраћивања најтежезатворске санкције.