Централизована унитарна држава као основа реформе државне администрације

Централизована унитарна држава заснована на принципу концентрације државне власти

Српска лига се залаже за централизацију свих нивоа државне власти. Србија би требало да буде организована као унитарна држава са конзистентном и јединственом организацијом власти, једним правним системом и једним принципом владања. Само организована као централизована унитарна држава заснована на принципу концентрације државне власти, Србија ће брзо ојачати и постати способна да спроводи националну, грађанску и друштвено одговорну политику, што ће само учврстити државу, подстаћи економију, створити једноставну, јефтину и ефикасну државну управу која ће хијерархијски делегирати представнике локалних власти. Циљ је стварање услова за успостављање већег броја управних округа са регионалним центрима, под контролом централне власти. Први корак мора да буде смањивање сувишне државне администрације, тако да имамо централну државну власт, управне округе и изразито ојачану локалну управу. Основаћемо посебну високу школу за државну адиминистрацију.

Обнова депопулисаних региона

Посебну пажњу посветићемо управним окрузима и локалним управама као подручним органима централне државне власти у којима су економске и демографске прилике посебно тешке. Сачинићемо попис таквих подручја и створити посебан систем за њихову обнову. Свим подручним локалним управама биће омогућено да предложе пореску политику према својим специфичним условима. Тако ћемо прогласити посебан порески статус за одређена подручја, направити фонд за обнову опустелих региона и посебно јачати све капацитете локалних заједница да спроводе такве програме.

Јачање капацитета грађана за контролу рада управних округа

Управни окрузи морају да буду успостављени тако да растерете рад централних државних органа. Српска лига ће се залагати да се што већи број надлежности пренесе на локални ниво. Због тога је неопходно пружити грађанима што више могућности да непосредно комуницирају са својим представницима, као и омогућити директно праћење рада локалне администрације преко интернета, како би се побољшала транспарентност рада и ојачао систем контроле.

Спречавање приватизације локалних комуналних предузећа

Поучена катастрофалним искуством држава у којима је то спроведено, Српска лига се најоштрије супротставља предлозима за приватизацију локалних јавних комуналних предузећа. Под видом јавно-приватног партнерства у Београду је систем „Бус-плуса” разорио јавни превоз. Многи градови (Видин у Бугарској) прогласили су банкрот јер градски буџети не могу да покрију високе цене приватних компанија које држе монопол у водоснабдевању, одношењу смећа итд. Локални монополи морају остати под контролом локалне самоуправе, али их треба професионализовати и натерати на ликвидно пословање и смањење задуживања. Јавно-приватно партнерство уз конкуренцију је добродошло кад је у питању стварање нових система услуга на тржишту.

Развлашћивање „четврте гране власти”

Под утицајем страног фактора у Србији настала је тзв. четврта грана власти, малигни систем наводно независних агенција, којим се не зна ни тачан број, ни сврха у српској држави. Оне су заправо најчешће у функцији страног фактора, промовишу накарадну левичарску идеологију и подривају ефикасност државне управе. Српска лига ће темељно претрести рад ових агенција, драстично им смањити број и овлашћења, и вратити под окриље Парламента, правосуђа и извршне власти њихова контролна и управна овлашћења. Такође ћемо увести забрану запошљавања у јавној управи оних који су радили у страним амбасадама и пропагандним сервисима. Увешћемо најоштрију безбедносну проверу и контролу рада страних саветника у јавној управи.