Срби у региону и дијаспори

Изградња уставног и законског оквира

У државама региона живи два милиона Срба. Они се данас у новим државама суочавају с великим бројем проблема, жртве су дискриминације и изложени су асимилацији. Избеглице и интерно расељена лица још увек не могу у потпуности да остваре своја имовинска права. Српска православна црква је свуда на удару. Српска лига се залаже да ово питање буде један од приоритета српске политике. Ми ћемо поново основати посебно министарство за регион и дијаспору и наставићемо да изграђујемо законски, политички и финансијски оквир за пуну заштиту права Срба у региону и дијаспори. Сваком Србину ван Србије мора бити олакашно добијање двојног држављанства.

Права у новим државама и права у Србији

Српска лига ће се максимално залагати да Срби у околним државама добију већа права. Трудићемо се да побољшањем билатералних односа и јачим дипломатским напорима подстакнемо суседне државе да признају и регулишу права Срба у складу са важећим европским стандардима. Где је могуће, инсистираћемо на реципроцитету заштите мањинских права. Осим тога користићемо државни буџет, али и подстицати приватне фондације да издвоје знатна средства за финансирање пре свега економских и идентитетских пројеката Срба у региону захваљујући којима ће они повећати своје могућности за опстанак. Други део заштите подразумеваће изградњу система њихових посебних права у Србији. Секундарна и терцијарна здравствена заштита, високо школство и могућност економског деловања морају им бити доступни под истим условима као и грађанима Србије.

Регионалне интеграције као српске интеграције

Српска лига се залаже за све облике регионалних интеграција у што већој мери. Подржаћемо све регионалне инфраструктурне, енергетске, економске, спортске и сличне пројекте. Упркос свим наслеђеним проблемима, свесни смо да морамо градити односе са суседима на прагматичним основама. Поред тога јасно нам је да је релативизовање граница на овим просторима и међусобно повезивање у великом интересу нашег народа јер су регионалне интеграције једини реалан оквир за подстицње и јачање српских интеграција у областима идентитетске политике, економије итд. Због тога ћемо иницирати и подстицати нове облике повезивања, укључујући и пуну слободу кретања.

Република Српска

Република Српска има посебан статус за читав српски народ. Зато ћемо се снажно залагати за ревизију Дејтонског споразума и право на зокруживање њене државности. Наиме, инстисирање на поштовању овог споразума значило би инсистирање на немогућности будућих интеграција Срба који живе на овим просторима. Стога ми хоћемо ревизију „Дејтона” и разматрање могућности за територијално проширење. Тражићемо да Србија учествује у Већу за имплементацију Дејтонског споразума. Развићемо и у потпуности применити Споразум о специјалним везама између Србије и Српске. Проширићемо листу заједничких пројеката у свим могућим областима и пажљиво пратити њихово спровођење. Подстицаћемо инвестирање у Српску. Посебно ћемо помагати рубне општине у Српској у којима се број становника драматично смањује.

Република Српска Крајина

Сматрамо да на Републику Српску Крајину полажемо право као на српску територију са које су Срби прогнани и истребљени. То никада не сме пасти у заборав.

Дијаспора

Српска дијаспора је огроман неискоришћен потенцијал српског народа, који је до сада био само предмет политичке манипулације и економских злоупотреба. Ми ћемо први пут у креирање политике укључити водеће представнике дијаспоре и омогућити да они предлажу и креирају пројекте у које би желели да уложе новац. Завршићемо оквирни попис дијаспоре. Направићемо попис академске заједнице, уметника и пословних људи и омогућити им да делују и сарађују са колегама у домовини. Оживећемо програме за образовање деце у дијаспори и за њихове редовне летње боравке у домовини. Створићемо механизме и систем услуга који ће пензионерима из дијаспоре омогућити да своју старост проведу у Србији.