Српска технологија

Борба за освајање нових технологија

Положај било које државе у савременом свету све више зависи од њене способности да влада новим технологијама. Информатика, економија, медији, образовање, али и одбрана земље постају немогући без технолошких продора који зависе од развијене науке. Као земља која у Европи процентуално најмање новца издваја за науку, Србија ће најпре повећати проценат издвајања за ову област. Преко пореских олакшица ћемо подстаћи приватне компаније и задужбине да улажу у науку, технологију и научне паркове. У фундаменталним областима издвојићемо значајна средства за финансирање повратка најугледнијих младих српских научника из света у земљу.

Компаније и развој технологије

Српска лига ће радити на најужем повезивању привреде и науке. Најпре треба увести преостале јавне системе попут Телекома и ЕПС-а у процес изградње кадра, стипендирања најбољих студената и њихово постепено укључивање у сопствени систем. У исто време ћемо фискалним мерама подстицати приватни сектор да укључује студенте у програме озбиљних стручних пракси и да на тај начин и себи припрема кадaр. Повећаћемо улагања у сектор иновација и подстицати пре свега производне програме који укључују иновације и примену нових технологија. Осим тога, улагаћемо у патенте чија се реализација може вишеструко исплатити и направити фонд за развој патената по систему сувласништва. Српске компаније морају имати приоритет у сарадњи, али у ове програме могу се укључивати и стране компаније које раде у нашој земљи. У сарадњи са приватним инвеститорима изградићемо национални технолошки парк у Новом Саду, граду с највише програмера по глави становника у овом делу Европе.