Борба против криминала

Измена законског и институционалног оквира

Србија постаје изразито небезбедна земља. Организовани криминал царује у свим областима, постоји спрега политике и криминала, опет се грађанима проваљује у станове, у порасту су вршњачко и породично насиље, насиље је присутно и на спортским теренима, све су чешће отмице деце итд. Српска лига хоће од Србије поново да направи безбедно место за живот у коме су стан и имовина заштићени и не морамо да бринемо за сигурност деце кад су ван куће. Пооштрићемо законе за борбу против криминала кроз увођење строжих казни и повећање заштите службених лица. Не верујемо у добровољно поправљање преступника, већ у страх од строже казне. Ми ћемо вратити институцију доживотног затвора. Преиспитаћемо рад Специјалног тужилаштва и Специјалног суда, и одвојити их од страних покровитеља.

Борба против корупције

Корупција је присутна у свим сегментима јавне управе и политичког живота. Српска лига ће стога приоритетно радити на сузбијању криминала и корупције у свим сегментима пословног и политичког живота, а пре свега у јавној управи. Уместо да буду носиоци борбе против корупције, полиција, правосуђе и јавне агенције постали су симбол за корумпираност. Зато се најпре они морају очистити. Укинућемо Агенцију за борбу против корупције и отворити посебно истражно тужилаштво. Пооштрићемо пореске инспекције и непристрасно примењивати законе о јавним набавкама и финансијском пословању. Донећемо боље законе о финансирању и контроли финансирања политичких партија и спречићемо њихово коруптивно и нелегално финансирање.

Сарадња полиције и локалне заједнице

Српска лига се залаже за повећање броја полицајаца на улицама и враћање институције полицајца позорника кога познају сви у крају. За сузбијање криминала неопходно је појачати сарадњу полиције и локалне заједнице – рад полиције мора постати транспарентнији и ефикаснији. Морају се организовати редовни сусрети између руководилаца полиције и припадника локалне заједнице, како би се размењивале информације и договарало о заједничкој стратегији борбе против девијантних понашања и њиховом сузбијању.

Повратници и затвори

Српска лига се залаже за озбиљнији надзор људи који излазе из затвора и за чешће контакте са њима како би им се помогло да се уклопе у заједницу, али и на време уочио њихов повратак криминалу. Повратник за исто дело мора да добије дупло строжу казну. Тражимо увођење принудног рада у затворима како би кажњеници својим радом отплаћивали трошкове смештаја и исхране. Треба омогућити и подстаћи деловање свештеника (рабина, хоџа) у затворским установама.

Сајбер-криминал

Србија мора да донесе савременији и строжи кривични закон. Српска лига предлаже да се преузму решења из пољског закона према којима се казном затвора кажњавају не само педофилија и инцест већ и вербално заговарање декриминализације ових монструозних пракси. Велику пажњу треба посветити прецизном регулисању разних облика сајбер-криминала, укључујући и хаковање, сајбер-пљачкање, интернет педофилију, интернет шпијунажу, злоупотребу личних података и злоупотребу друштвених мрежа. Ми ћемо издвојити посебна средства за формирање и школовање тимова за борбу против разних облика сајбер-криминала.