Обнова домаће популације

Обнова филозофије живота и културе рађања

Просечна старост становника Србије је 42 године. Земља се празни и стари. Демографска обнова земље је основни приоритет Српској лиги. Основни разлог за одумирање нације нису материјални проблеми, већ погрешан систем вредности који се шири преко образовања и популарне културе. Српској лиги ће стога бити приоритет да подиже свест становништва о овом проблему и правим решењима преко образовања, медија и јавних кампања усмерених на развој филозофије живота и подстицање рађања. У томе ћемо сарађивати са верским заједницама, невладиним организацијама и истакнутим представницима мањина. Циљ је пре свега обнова филозофије живота и измена система вредности. Повешћемо борбу за смањење броја абортуса у Србији: најпре медијским кампањама које бране право на живот од зачећа, а затим и рестриктивнијим законима о абортусу.

Сузбијање идеје о имиграцији као леку

Недостатак домаћег становништва отвара и потенцијалне безбедносне проблеме: пусту земљу населиће неки други народи. Ако не буде домаће радне снаге, доводиће нам имигранте, што би изазвало низ идентитетских и политичких проблема, о чему већ постоје најаве. Српска лига ће се најодлучније борити против идеја да се демографски проблеми решавају заговарањем увоза имиграната. Обнова аутохтоне српске и мањинске популације нема алтернативу, јер увоз имиграната значи распад дотадашње државе и друштва, о чему сведоче искуства западних земаља.

Законске измене

Читаво законодавство мора се ставити у функцију демографске обнове.
Српска лига ће изменити Закон о раду тако да уведе пуну заштиту мајки и мајчинства. Изменићемо низ пореских закона како би се смањили порези за породице с већим бројем деце. У зависности од расположивих средстава, размотрићемо могућност да породице макар у посебно угроженим подручјима добијају значајну новчану надокнаду за треће и четврто дете до њихове десете године. Залагаћемо се да жене које се определе за улогу домаћице и мајке троје и више деце добијају својеврсну породичну плату.

Посебно угрожена подручја

Дефинисали бисмо посебно угрожене општине и подручја за које се морају правити специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа како би се младим људима обезбедио посао, као и посебне новчане стимулације за парове који одлуче да се доселе у таква места. Подстицали бисмо привреднике из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинаре да тамо подижу школе и вртиће и улажу у другу потребну инфраструктуру.

Повратак на село

Српска лига велики значај придаје обнови и оживљавању српског села. Преко низа мера као што су старт-ап кредити, кредити за обнову сточног фонда, задругарства и слично, планирамо да помогнемо младим паровима да се врате на село и тамо себи уреде живот. Сеоске средине је традиционално одликовала виша стопа фертилитета и нема разлога да то не буде и убудуће. Ми видимо нову пољопривреду као основу за обнову популације и настањивање ненасељених делова земље. Једино тако можемо спречити да неки други народи преузму земљу коју ми као народ напуштамо.