Безбедност и правосуђе

Заштита дома и имовине

У Србији су лична безбедност, безбедност поседа и дома све више угрожени, а право на заштиту имовине све се теже остварује. Српска лига се залаже за изградњу система који ће у пуној мери обезбедити заштиту живота и поседа. Створићемо законску основу за самоодбрану и право човека да брани своју породицу и свој дом. Спречићемо све чешће покушаје ширења неоправданог мешања државе у домен приватног живота и породице. Српска лига ће покренути и питање заштите човека и породице од манипулација финансијских мешетара – проблем са штедњом у швајцарским францима решићемо по мађарском моделу.

Реституција

Чињеницу да двадесет пет година након обнове вишестраначја реституција још није спроведена сматрамо великим проблемом. Немогуће је градити систем тржишне економије без потпуне сигурности имовине, што се не може остварити без повраћаја некада опљачкане и национализоване имовине. Српска лига ће први пут систематски приступити овом послу и дати рок десет година да се он реши. Направићемо ревизију до сада учињеног, пописати захтеве и у складу са расположивим фондовима кренути у постепено решавање, било директним повраћајем било обештећивањем или обвезницама. Реституција се не односи на ратне злочинце из Другог светског рата.

Систем одбране

Реформе спроведене у војсци од 2000. године нанеле су Војсци Србије велику штету. Морамо обновити снагу српске војске и вратити јој углед како би она поново постала регионална сила коју уважавају. Српска лига ће избацити НАТО из Министарства одбране и пресећи везе између ВЈ и НАТО изграђене у протеклом периоду. Због проблематичног и нестабилног окружења захтеваћемо да се поново уведе редовно служења војног рока у трајању од бар шест месеци. Дугорочно гледано, залагаћемо се за обнову наоружања војске Србије и за побољшање материјалног положаја официра и војника. Због нових изазова помоћи ћемо ВЈ да уведе сајбер-команду, са кадром оспособљеним за дефанзивна и офанзивна дејства у интернет простору.

Јавна безбедност и обавештајни систем

Српска лига ће радити на томе да се сваки грађанин наше земље поново осећа сигурно. Због тога ћемо побољшати статус, право на личну заштиту и материјални положај јавне безбедности, односно полиције. Сузбићемо корупцију у полицији и на царини и извршити деполитизацију и професионализацију служби безбедности. Донећемо нов закон о полицији на основу којег ће полицајци имати право на самоодбрану на улици и у борби против организованог криминала. Подићи ћемо плате запосленима у систему одбране и безбедности земље. Донећемо нов закон о деловању обавештајних и безбедносних служби на основу којег ће се повећати ефикасност овог апарата како би се заштитио национални интерес државе Србије. Обновићемо самосталност, професионалност и делотворност овог апарата на основу најбољих искустава светских држава наше величине (Израел). Кључно је ослободити цео ситем безбедности и одбране страног утицаја.

Правосуђе

Судство у Србији је веома корумпирано и крајње неефикасно. Много већи проблем од непостојања појединих законских регулатива јесте степен извршности судских одлука. Зато Српска лига предлаже да се уведу и пропишу знатно краћи фиксни рокови за завршетак свих започетих судских поступака, јер је неопходно хитно увести ред у правосуђе и појачати ефикасност судова, а пре свега одредити дужину судских процеса. Залажемо се за истинску деполитизацију правосуђа и протеривање страних саветника из српских судова. Српска лига ће полако у сарадњи са Друштвом судија Србије и адвокатским коморама направити дугорочну, одрживу и потребама Србије адекватну реформу правосуђа. Она се може спровести тек након опсежне јавне расправе у којој ће се остварити висок степен сагласности о томе како направити ефикасно и поштено правосуђе. Залажемо се за укидање система јавних бележника.