Просвета и образовање

Просвета и образовање

Српска лига се залаже за реформу образовног система ради растерећења програма и подстицања самосталног размишљања. Нудимо повратак знању, васпитању и дисциплини уместо радионица које промовишу хомосексуалност и сексуалног васпитања. Тражимо увођење нових метода и техника образовања с темељним информатичким оспособљавањем сваког ђака. Тражимо повратак дисциплине, ауторитета и угледа просвети и просветним радницима. Обезбедићемо потпуну законску заштиту учитеља и наставника уз најстроже кажњавање ученика (и њихових родитеља) који их не поштују или физички насрну на њих. Вратићемо школске униформе (?). Увешћемо националне програме за информатичко образовање одраслих и старијих особа. Тражићемо преиспитивање „Болоње” и комплетну обнову система високог школства. Одредићемо неколико школа и факултета као установе за елитно образовање. Противимо се увођењу „дуалног образовања”. Радићемо на повећању броја високообразованих људи, уз истовремено сузбијање „куповине” диплома. Спровешћемо свеобухватну координацију просвете и креирања уџбеника са Републиком Српском, и борићемо се да сви Срби у државама у окружењу могу да користе те уџбенике.

Тржиште уџбеника

Српска лига сматра скандалозним и апсолутно неприхватљивим чињеницу да данас страни издавачи контролишу више од 80% српског тржишта уџбеника. Ми ћемо забранити могућност да се у школама користе уџбеници страних компанија. Противимо се приватизацији Завода за уџбенике и наставна средства. Обезбедићемо квалитетну управу која ће обновити снагу ове куће и припремити је за тржишно надметање са другим домаћим издавачима. Сузбићемо и кажњаваћемо све облике корупције кроз коју велике компаније плаћају наставницима да користе њихове уџбенике.