Омладина и национални одгој

Школска дворишта – безбедне зоне

Школска дворишта су постала извор најразличитијих облика малолетничке делинквенције. Није мали број случајева да су наставници и управници школа растурали и продавали дрогу деци. Српска лига ће кроз систем нулте толеранције начинити од школских дворишта и школског окружења потпуно безбедне просторе и, пре свега – очистити их од дилера наркотика. Максимално ћемо пооштрити казне и систем инспекција безбедности. Школски полицајац и камере биће уведене у свим школама у Србији. Ојачаћемо сарадњу родитеља и школског особља кроз ефикаснији и интензивнији рад школских савета.

Дрога, алкохол, коцка, вршњачко насиље

Наша деца расту без стабилне моралне основе и поштовања ауторитета, а малолетничка делинквенција је у порасту. Алкохол, дрога, дуван лако су им доступни. Српска лига ће радити на стварању здравог окружења за омладину и пооштриће казне за кршење закона којима се омладина штити од порока.
Залажемо се за стриктну примену закона у погледу спречавања клађења малолетника. Радићемо на подстицању друштвено корисног и волонтерског рада код младих, као и на развијању свести о колективу и обавезама.
Српска лига ће спремити посебан пакет мера за сузбијање вршњачког насиља и насиља ученика према учитељима.

Ријалити-програми, игрице, друштвене мреже

Неумерена и неадекватна употреба телевизије и нових медија носи различите опасности, којима деца не могу лако да се одупру. Телевизијски садржаји у Србији су супротни закону и основним захтевима хуманости. Ријалити-емисије и остале неадекватне телевизијске програме треба учинити недоступнима деци. У школама и преко медија морају се водити сталне кампање да се подигне свест родитеља о опасностима које њиховој деци доносе прекомерно гледање телевизије и неограничена употреба мобилних телефона и друштвених мрежа (феномени интернент или фејсбук зависника). Треба забранити – бар у млађим разредима –уношење мобилних телефона и таблета у школу. Осим едукације, појачаћемо и капацитете полиције за борбу против интернет педофилије, вербалног насиља и тортуре, те других изазова и опасности које вребају омладину на интернету.