Наука

Идентитетски значај хуманистичких наука

На српским универзитетима и у хуманистичкој науци доминирају левичари који под видом науке пропагаирају изузетно субверзивне идеје, а студенте хуманистичких наука усмеравају против своје државе и нације. Српска лига ће зато са свим патриотским снагама започети борбу против левих идеологија на универзитетима, која мора да буде дуготрајна, постепена и свеобухватна. Ми смо такође против идеја да се хуманистичка наука по сваку цену прилагођава западним узусима, нормама и систему вредности (СЦИ листама) јер је то пристајање на самоколонизацију и потчињавање сопствене самосвести нарастајућој култури нихилизма и смрти. Српска хуманистичка наука која се финансира новцем српских грађана мора бити у служби државе Србије, развоја идентитета Срба и свих наших грађана.

Укидање Болоњског система

Наметнута реформа система високог образовања у складу с Болоњском декларацијом нанела је огромне штете српском високом школству. Српска лига се залаже за јавно преиспитивање резултата „Болоње”, а затим и за њено укидање и враћање на ранији систем као полазну основу за изградњу модерног елитног високог школства. Државни универзитети морају поново постати носиоци елитног образовања. У исто време увешћемо строже критеријуме за оснивање и контролисање рада приватних факултета. Приликом одређивања квота за студирање на сваком факултету појединачно, водићемо рачуна о стварним потребама земље па ће Mинистарство просвете бити у координацији са привредним, лекарским коморама и другим струковним удружењима.

Интеграција научне дијаспоре

Хиљаде врхунских српских научника ради на водећим светским универзитетима, институтима и у развојним секторима највећих компанија. Стога је неопходно интегрисати и повезати научну и привредну дијаспору која је остварила одређене контакте и стекла знања у области нових технологија са домаћим научним, образовним и привредним капацитетима и установама. Могу се организовати семинари на којима би они преносили своја знања домаћим колегама, а у договору са њиховим удружењима и на њихов предлог могу да се смишљају пројекти кроз које би се они укључили у живот домаће науке. Посебно смо заинтересовани за IT сектор, помоћ у производњи и пласману софтвера, као и за нове (нано и био) технологије.