Спортска нација

Школски и аматерски спорт

Српска лига ће донети закон о обавезном враћању школских сала школама и ђацима у циљу обнове система школског спорта и ограничиће могућност комерцијалне употребе сала. Прерасподелићемо буџетска средства како би држава више улагала у сектор аматерског спорта него у професионални спорт, који треба да буде тржишна категорија. Увешћемо обавезно физичко васпитање у основним и средњим школама у повећаном обиму часова.
Обновићемо систем школског спорта и школских надметања и обезбедћемо деци и омладини у свим крајевима Србије услове да се рекреацијом и спортом баве без обзира на материјално стање родитеља, а то се најлакше постиже управо у оквиру школског система.

Професионални спорт

Стање у професионалном спорту је катастрофално. Спортским савезима зацарила је мафија, а спортски клубови су неретко тек параван за криминалне активности. Опште је позната повезаност контроверзних власника клубова, вођа навијачких група и организованог криминала. Српска лига ће донети нов закон о спорту чији ће циљ бити постављање основа за јасне имовинске односе у овој сфери и за протеривање органзиваног криминала из света професионалног спорта. Спречићемо прерано оптерећење деце и однос према спортистима као према робовима којима се манипулише и тргује. Професонализам у сваком спорту треба свести на две најјаче лиге, а све остало треба превести у аматеризам уз огроман нагласак на школски спорт. Обрачунаћемо се са хулиганским групама по моделу који је са успехом примењен у Великој Британији.