ТЕРИТОРИЈАЛНА ЦЕЛОВИТОСТ

Кажњавање сепаратизма

Србија има веома тешка и болна искуства са разним облицима сепаратизма. Међутим, у појединим деловима државе јављају се нове сепаратистичке тежње. Због тога се заговарање сепаратизма и рад на одвајању делова наше територије морају поново сматрати кривичним делима и сећи у корену. Ми ћемо у складу са искуством озбиљних земаља донети одговарајуће законе на основу којих ћемо кажњавати домаће и стране субјекте који на томе раде. Одговарајуће одредбе биће унесене и у медијске и просветне законе.

Кажњавање верског прозелитизма

Наша држава је и даље на удару разних покушаја дестабилизације који се врше преко вере и религије. Ту посебно треба издвојити верске секте, пресудорелигиозне култове, деловање неких хришћанских конфесија и вехабистичке секте. Српска лига ће иницирати законе на основу којих ће се оштро кажњавати деловање секти и субјеката који промовишу верски прозелитизам. У оквиру Министарства вера биће основана посебна комисија која ће пратити шта се на овом пољу дешава и уско сарађивати са безбедносним агенцијама државе. Најоштрије ће се сузбијати и кажњавати покушаји страних држава да се мешају у верска питања и односе у Србији.

Кажњавање покушаја стварања нових нација

На српском етничком подручју у последњих сто година формиране су бар три нове нације. Покушаји да се преко произвођења вештачких регионалних идентитета који прерастају у оне националне подрива јединство српске нације још увек постоје. Нарочито у Војводини, где на томе неуморно раде унутрашњи и спољни субјекти. Српска лига ће донети закон о забрани таквог идентитетског инжињеринга и најстроже ће га спроводити. Дипломате, стране фондације и невладине организације за које се докаже да на томе раде биће протерани из Србије. Такође ћемо забранити и кажњавати и све покушаје асимилације или притисака у правцу измене етничке свести код мањинских заједница.

Кажњавање покушаја да се измени етничка структура

Иако Србија већ има трагична искуства са функционисањем паралелних система на својој територији, поново се јављају гласови који траже да се на нашој земљи населе нове етничке и верске заједнице. Полазећи од сопственог искуства са имиграцијом, али и од искуства западноевропских држава, Српска лига ће забранити све покушаје масовног насељавања страног становништва и њиховог груписања на одређеној територији. Забранићемо и кажњавати чак и вербално заговарање таквих поступака који иду у прилог измени етничке структуре становништва, припремању будућих међунационалних сукоба, угрожавању територијалне целовитости и јединственог правног поретка.

Косово и Метохија и Бриселски споразум

Косово и Метохија је за нас привремно окупирана територија и стога ћемо је тако посматрати и у уставноправном оквиру који будемо градили. Српска лига ће суспендовати Бриселски споразум као противуставан и прогласиће ништавним све уговоре које је садашња власт потписала под окриљем Брисела. За нас је Резолуција 1244 једини валидан међународни оквир за разговоре о Косову. Све своје снаге користићемо за потпуну и мирну реинтеграцију Космета у уставноправни и државни поредак Србије по моделу Ердутског споразума. Ми се се залажемо за бескомпромисно поштовање принципа државног суверенитета и територијалног интегритета Србије.