Јелена Вејновић – ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА

Стуб сваког друштва чини породица, стога један од основних циљева треба да буде заштита породице и породичних вредности. Јака и стабилна породица доприноси повећању наталитета, а самим тим сигурнијој и успеснијој будуцности наше земље.

Званични податак Републичког завода за статистику гласи да је од 2006. до 2017. године природни прираштај Србије смањен за око 365.000 из чега произилази податак да се годишње број становника смањи за око 35.000. Ове податке треба схватити озбиљно и сто пре предузети мере у циљу повећања наталитета. Држава и демографи треба да се позабаве овом темом и пораде на изради стратегије која ће у будућности допринети повећању броја рођене деце. Један од сигурних начина повећања наталитета јесте подстицај рађања трећег детета. Држава треба да обезбеди родитељима, посебно мајкама, пре свега осећај материјалне сигурности, јер је то један од основних разлога зашто се код нас све већи број брачних парова одлучује за једно, највише двоје деце.

Сматрам да би новчани подстицај у виду редовних новчаних давања све до навршене осамнаесте године живота најмлађег детета у породици био добар пут ка повећању наталитета. Исто тако, идеја о којој се пре извесног времена говорило у политицким круговима, да жене које имају троје или више деце имају право да остваре пензију без обзира на то да ли су запослене или не, уколико би се реализовала, допринела би осећају сигурности, а самим тим и повећању броја рођене деце.

Неретко се десава да запослене жене после рођења детета и породиљског боловања по повратку на посао буду деградиране и враћене на радно место нижег ранга од оног на ком су биле пре рођења детета.

Управо жеља за напредовањем у каријери и потреба за материјалним добрима утиче на то да жене све касније ступају у брак и касније рађају децу и најчешће остају само са једним дететом. Држава треба да стане на страну запослених жена и заштити их од послодаваца који немају разумевање за породицне вредности, да им омогући пословну стабилност, мир и сигурност како током трајања трудноће, тако и касније током одгоја детета.

На основу свега наведеног може се извући закључак да повећање породице треба да буде главни политицки циљ у наредном периоду.