Српска лига формирала одбор у Аранђеловцу

Српска лига (СЛ) основала је одбор у Арнђеловцу. На првој седници за председника је једногласно изабран Жељко Пановић, за председника омладине странке Стефан Миливојевић, док је за председницу женске мреже изабрана Милица Лекић.

Српска лига је у Аранђеловцу спровела прву активност, а то је захтев да недеља буде нерадан дан, како за јавни, тако и за приватни сектор, да рад буде дозвољен искључиво дежурним апотекама, прехрамбеним трговинама и угоститељским објектима, уз обавеза рада у једној смени. Захтев је предат Скупштини града Аранђеловца.

Аранђеловац има велики историјски и културни значај за Србију, па ће зато један од главних задатака Српске лиге у Аранђеловцу бити јачање истријских, традиционалних и културних вредност, као и развој туристичких потенцијала који овај град има.