Покренути национални пројекат обнове и заштите Фрушке горе

Београд, 15.5.2020 – Док многе развијене државе паметно користе све своје природне и туристичке потенцијале за привредни раст, бринући пре свега о одрживом развоју и заштити животне средине, у нашој земљи, тачније на Фрушкој гори која је један од најпознатијих националних паркова у Србији и српска света Гора са 17 манастира, прети алармантна ситуација због неконтролисане и неселективне сече шуме (упркос чињеници да је Војводина са шест одсто пошумљености најмање пошумљена регија у Србији), неадекватног одржавања путева, загађења природе и економског краха о чему најбоље сведоче напуштени туристички и други објекти, сви у власништву ЈП „Фрушка гора“ – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ).

Само у току 2019. године, поднето је десетак инспекцијских пријава против несавесних управљача Националним парком „Фрушка гора“ и притом је доказано да одговорна лица крше Закон о заштити природе, Закон о шумама, Закон о националним парковима и Правилник о шумском реду, зато не смемо више дозволити да појединци зарад својих личним интереса уништавају плућа овог дела Србије – каже Ђурђев.

Фрушка гора са својим природним и културним богатством, уз унапређење путне инфраструктуре, додатним улагањем у туризам, односно у обнову хотела и одмаралишта, али и уз оснивање задруга које би окупљале разне пољопривредне произвођача, може да постане озбиљан регионални центар у Србији, како у економском, туристичком тако и у верском смислу. Уз помоћ и иницијативу, пре све Владе Србије и Покрајинске владе али и министра Милана Кркобабића, задуженог за регионални развој, може се покренути национални пројекат обнове и заштите Фрушке горе који би укључивао неколико сегмената или фаза, од подстицања привредног развоја, оживљавања задружне производње, до заштите природе, културних и верских добара – закључује Ђурђев.