СЛ предала захтев Скупштини Новог Сада да се забрани рад недељом

Нови Сад, 05.06.2019 – Српска лига (СЛ) предала је званичан предлог Скупштини Града Новог Сада да се законски регулише забрана рада недељом у Новом Саду и у читавој Србији у сектору трговине, са циљем да се сачувају традиционалне и породичне вредности које су, нажалост, у данашњем савремену друштву поремећене и заборављене.

У тренутку када у држави нарочита пажња треба да се посвети повећању наталитета, мајкама и породици, један од приоритета је да недеља постане породични дан. Рад на тај дан наноси велику штету квалитету живота и достојанству запослених и породици као основи друштва, те смо уверени да би усвајањем адекватног закона, по коме би други дан викенда био нерадни дан, у многоме допринели друштвеном развоју државе Србије и враћању добрим и позитивним породичним вредностима, које су красиле српски народ кроз његову историју – изјавио је председник СЛ Александар Ђурђев.

Србија треба да следи своју европску хришћанску традицију, у којој последњи дан радне седмице треба да буде породичан дан предвиђен за одмор, социјализацију и породично окупљање. Важно је да се угледамо на неке од најуспешнијих земаља света, као што су Немачка, Швајцарска, Аустрија, Француска, у којима је недеља строго нерадан дан, за трговце пре свега, иако се у тим земљама налазе највећи туристички центри света. Ова иницијатива СЛ у складу је и са праксом коју се увеле и Мађарска, Пољска, Италија, а од ове године и суседна Црна Гора која је изменама и допунама Закона о унутрашњој трговини забранила трговину на велико и мало, недељом, државним и другим празницима – додао је Ђурђев.