Српска лига започела деловање у Републици Српској

Београд, 16.7.2018 – Српска лига (СЛ) формирала је Инцијативни одбор за оснивање СЛ у Републици Српској, кога чине Даријо Лека, Игор Мијатовић – Бабо и Ненад Проковић, одлучено је на састанку у Вишеграду, на коме су присуствовали Александар Ђурђев, председник Српске лиге и Горан Миленковић, генерални секретар странке.

У ово судбинско време за српски народ неопходно је објединити национални корпус на свим српским просторима, јер река Дрина није граница него кичма наше нације – наводи Српска лига, а следећи своју програмску политику, странка ће се посебно залагати за јачање сарадње између Србије и Републике Српске (РС), што је основа унапређење и заштите националног идентитета српског народа, не само у региону него и у целокупној дијаспори, што је од изузетног значаја, ако се зна да РС има посебан статус за читав српски народ.

Српска лига подржава Дејтонски споразум, као гарант суверенитета Републике Српске, али се и залаже за развијање и потпуну примену Споразума о специјалним везама Србије и Српске, подизање нивоа сарадње у свим животним областима, а поготову у привлачењу нових инвестиција у РС и покретању великих пројеката, све са циљем да се побољша животни стандарда Срба, с друге стране Дрине, али и како би се зауставио негативни природни прираштај и повећао проценат српског народа који живи у пограничним подручјима Републике Српске.