Децентрализација – решење за равномеран регионални развој

Поражавајућа је чињеница да, у бруто додатој вредности (БДВ) у Србији предњаче искључиво два региона – Београд са 39, 8 одсто и Јужнобачки округ, коме припада Нови Сад, са 11,1 одсто , а да сви остали окрузи у држави појединачно не прелазе ни четири одсто, због чега је неопходно, у што краћем року спровести стратегију равномерног регионалног развоја Србије, извршити стварну децентрализацију власти и алокацију државних институција, како би се смањили трошкови скупе и неефикасне бирократије, омогућила већа овлашћења локалним самоуправама, повећао економски раст у свим срединама и обезбедио нормалан и пристојан живот сваком грађанину, а не само онима који живе у престоници и великим економским центрима. Проблем “београдизације“ Србије и стварање огромно гдебаланса у снази Београда, у поређењу са другим деловима државе, један је од највећих проблема у нашој земљи, о чему сведоче и подаци, да је водећи регион, у економском смислу, скоро три и по пута јачи од другопласираног, односно више од 30 пута од Топличког или Зајечарског округа који су, са учешћем у БДВ-у са 0,7 и један одсто, најсиромашнији делови Србије.

Главни узрочник овакве разлике у привредном развоју, лежи у чињеници да су, у главном граду стационирана седишта већине националних предузећа, сва министарства, државне агенције и пратеће службе Владе, Скупштина, и огроман део судске власти, што у старту доводи до неравноправног односа између Београда и остатка Србије, стварајући анимозитет према престоници, а Београђани све више постају жртве пренасељавања града због његове политичке и економске снаге, док остале средине остају без људи и могућности да се развијају и расту.

Да би се спречила депопулација појединих делова Србије и смањило досељавање људи уБеоград, у потрази за послом, али и да би се стекли услови за подједнак

економски развој свих округа, потребно је изместити један број министарстава, државних и владиних институција, јавних предузећа, националних институција и организација, из Београда у друге градове и места у Србији, јер ће се само тако направити политички и економски баланс који ће обезбедити исте предуслове за привлачење инвестиција, покретање нових пројеката и повећање животног стандарда свих грађана Србије.

Горан Миленковић, генерални секретар Српске лиге