НЕОПХОДНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАСТУПА НАЦИОНАЛНИХ ПОЛИТИЧКИХ АКТЕРА!

Председнички избори који следе још једном актуелизују темељни проблем српске демократије и њену неспособност да патријски плурализам стави у функцију

Read more