Александар ЂУРЂЕВ: Српска лига – Увести основни приход као нови модел социјалне заштите

Београд, 22.5.2018 – Српска лига (СЛ) предлаже да се, по угледу на друге земље, у Србији уведе систем универзланог основног прихода који би се редовно исплаћивао сваком грађанину, без обзира на његов социјални статус, све са циљем да се измени постојећи облик социјалне заштите и створи један новији и ефикаснији који ће утицати на смањење незапослености и сиромаштва у држави – изјавио је Александар Ђурђев, председник СЛ, појашњавајући да ће се на овај начин остварити праведнија расподела средстава јер ће финансијску помоћ добити они којима је најпотребнија, док ће се с друге стране остварити вишеструки позитивни ефекти, попут подизања ниво образовања становништва, побољшања услова и квалитета рада, смањивања економских миграција и повећања економске активности.

Ђурђев истиче да је постојећи концепт социјалне заштите превазиђен и да се њиме дуготрајно не решава проблем сиромаштва у нашој земљи јер већина људи не може да живи од тих примања, нити су мотивисани да направе неке промене у свом животу, по питању образовања или запослења, зато је потребно да се направи искорак и искористе искуства Финске, Аљаске, Бразила, Шкотске, тако што ће се новац намењен за социјална давања, укључујући и додатна средства, прикупљена од опорезивања, преусмерити ка основном приходу, захваљујући коме ће се превазићи не само проблем малих пензија и плата, већ и висока стопа незапослености, пошто ће грађани бити заинтересовани да зарађују више, када су задовољили своје основне потребе за живот.

Важно је напоменути да се до 2020. године очекује имплементација основног прихода у великом броју држава света, што може бити добар сигнал и Србији да се прикључи тим променама и у складу са својим економским могућности започне примену тог модела који ће бити замена за досадашњи систем социјалне заштите – закључује Ђурђев.