ЂУРЂЕВ: Кампања Српске лиге за државотворну децентрализацију Србије!

Српска лига је покренула иницијативу за државотворну децентрализацију Србије све са циљем рационализације државне управе и приближавање државе властитим грађанима на целој територији Србије, што подразумева делокацију једног броја министарстава, државних, владиних инационалних институција и организација и јавних предузећа из Београда, као и проглашавање Новог Сада за нову престоницу Србије – изјавио је председник Српске лиге (СЛ) Александар Ђурђев, појашњавајући да тренутно имамо бројне проблеме који су проистекли из скупе и лоше државне управе међу којима су (не)решавањепитања Косова и Метохије; ‘“београдизација“, на једној, а територијално и демографско пражњење Србије, на другој страни; проблеми у Војводини и у односу Војводине према Београду, појава сепаратистичких тежњи у неким другим деловима земље и пренасељеност градских средина.

Како би се кренуло у озбиљно решавање ових постојећих тешкоћа, Српска лига предлаже да се државна управа уреди по принципима јачања централне власти и локалних самоуправа и смањења броја посредника између буџета и крајњих корисника – каже Ђурђев и додаје да би Србија у том случају имала три нивоа власти: централну власт (законодавна, судска, извршна), управне округе и локалну самоуправу (град,општина, месна заједница).

У оваквој организацији државе, кључну улогу би имала централна власт и локалне самоуправе, док би управни окрузи добили улогу координатора локалних средина које чине тај округ, имали би своју скупштину која би се бирала на непосредним изборима и која би изабрала начелника округа, а град Београд би био један управни округ, са додатним надлежностима, имајући у виду број становника и његов значај за целу државу Србију – закључује АлександарЂурђев.