Држављанство и активно бирачко право свим Србима у региону и дијаспору

Београд, 1.6.2020 – По угледу на државу Мађарску, али и друге земље које су својим законима регулисале право на двојно држављанство, Србија исто тако мора да омогућима свим нашим грађанима у региону и дијаспору да добију српско држављанство, уколико га немају, а испуњавају све предуслове да стекну то право – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ), истичући да други важан државни пројекат, на коме Србија треба да ради јесте остваривање активног бирачког права за целокупну српску дијаспору.

Као што је суседна Мађарска, усвајањем закона о двојном држављанству, обезбедила да више од 200.000 Мађара који живе у Војводини, а који су иначе држављани Србије, добију и мађарски пасош, тако исто је и наша земља дужна да води одговорну националну политику, и да свим Србима који су привремено или трајно насељени у другим земљама и којима те државе дозвољавају да имају двојно држављанства, додели српско држављанство – истиче Ђурђев.

Добијањем српског држављанства, наши сународници у региону и дијаспори осетиће већу припадност матичној држави и нацији, али и да Србија брине о њима и њиховим правима, чиме ће се ојачати дух заједништва које нам је у овом тренутку итекако потребно – закључује Ђурђев.