Српска лига: Србија да помогне српским предузетницима у Црној Гори

Београд, 27.5.2020 – Држава Србија треба активним економским мерама да подржава приватне компаније из Црне Горе, чији су власници Срби, и да подстиче њихово пословање у свим привредним областима, почев од производње здрава хране, дрвне индустрије, туризма, покретања мини хидроелектрана и производње чисте енергије – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ).

Ђурђев истиче да се подршка српским предузетницима у Црној Гори може односити на директну финансијску помоћ из буџета Србије и државних фондова за развој, на пореске олакшице приликом извоза у Србију или давања директних субвенција за отварање погона у нашој земљи и запошљавања нових радника.

Према подацима од прошле године, Србија је највећи спољнотрговински партнер Црне Горе и у извозу, са 93,2 милиона евра, и у увозу, што значи да тај позитиван биланс и промет доноси профит не само Србији већ и српском народу у Црној Гори – каже Ђурђев, додајући да су то управо добри разлози да се додатно помогне нашим људима и да се убудуће највећи део тог промета одвија управо преко компанија, чији су власници Срби.