Конференција: Савез европских земаља

Дана 12.12.2019. године у Новом Саду одржана је конференција Српске Лиге која је посвећена иницјативи да се формира савез земаља коју би чиниле Србија, Мађарска, Словачка, Аустрија, Чешка, али и друге државе које су сагласне да је централна Европа важан фактор у креирању нове политике Европске уније. Јавности се обратио потпредседник странке Зоран Спасић, генерални секретар Горан Миленковић и члан председништва Дејан Николић.

На почетку конференције обратио се члан председништва Дејан Николић који је изјавио: ,,Нови европски блок је потребан како Европи тако и свету, како би могао да утиче на политику и на активно политичко деловање,,

Дејан НИКОЛИЋ, члан председништва Српске лиге

Николић је нагласио да је потребно створити  противтежу, као што је теже била Краљевина Југославија на челу са краљем Александаром који је  покушавао да створи неке нове политичке токове на тлу Европе. Потом је нагласио да је стварањем Балканског савеза који је проистекао из Мале Атанте се водило рачуна о заштити територије и становништва .

Николић закључује да се на тај начин је Краљевина СХС на челу са краљем Александром водила рачуна о заштити своје државе. Због све већег јачања друштва као што имамо пример у Мађарској, Аустрији, Словачкој јавила се потреба да покушамо да се ослонимо на наше комшије и да стварањем неког новог политичког блога поставимо нову равнотежу у самој Европи.

Зоан СПАСИЋ, потпредседник Српске лиге

Затим се обратио потпредседник странке Зоран Спасић који је изјавио: ,,Пред Србијом се налазе два велика проблема први проблем је проблем Европске уније због све сложенија ситуације у којој се налази ЕУ. Почевши од мигрантске кризе, брегзита, политике проширења али и бројних других нерешених питања у оквиру уније, намеће се питање њеног опстанка. Са друге стране имате да велики број држава у региону  имају одређене аспирације према српским територијама,,

Спасић је нагласио да управо из тог разлога председник Александар Ђурђев излази са иницјативом да се форимра савез држава које би чиниле Србија, Мађарска, Аустрија, Словачка и Чешка. Он наглшава да је то важно јер се на тај начин враћамо јачању националног идентитета и националног интереса. Оваквом иницјативом се јачају земље средње Европе и Србија има могућност да оствари велику економску корист, имајући у виду да Србија са овим земљама остварује одличну сарадњу.

Горан МИЛЕНКОВИЋ, генерални секретар Српске лиге

Затим се обратио генерални секретар Горан Миленковић који је изјавио ,,Када су се у Србије десиле тзв. демократске промене 2000.године  уверавали су нас како тадашњи политичари који су дошли на власт тако и представници Европске уније да Србија хита ка Европској унији и да ће 2005 или 2007 постати чланица Европске уније. Данас нам кажу да је сувише оптимистично да Србија уђе у Европску унију до 2025. године,,

Миленковић наглашава да услед експлицитног одбијања уласка Србије у Европску унију увиђамо да Европска унија није више што је била о чему говоре бројни еврпски политичари. Из тог разлога Србија треба да одговори на све изазове с којим се суочава. Миленковић у наставку наводи да је похвално то што државно руководство гаји добре односе са представницима Вишеградске групе. Он истиче да Србија треба да ступи у овакав савез заједно са још неким државама, поред тога што у овим државама живе велики број Срба  овакава сарадња донела  би огромно економску корист, имајући у виду да Чешка и Словачка имају минималан проценат незапослености.