Иницијатива за укидањем Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Иницијатива за укидањем Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Поштовани,

у име Српске лиге, обраћамо Вам се, уверени да ћете имати разумевања за наш предлог и иницијативу да се донесу нове законске одредбе којим би се укинуло доприноси за обавезно социјално осигурање у Републици Србији, све са циљем да се:

  1. послодавци, растерете високих пореза који чине око 75 одсто зараде коју исплаћују запосленом
  2. повећају нето плате радника
  3. грађанима омогући избор пензионог фондa

Сматарамо да су због високог опорезивања плате сви на губитку, и послодавци и запослени, ствара се простор за злоупотребе и сиву зону, јер доста радника, прима минимални, законом загарантовани, месечни износ преко рачуна, а остали део зараде (ако га и има) искључиво у готовини, док се с друге стране они који нуде посао демотивишу да пријављују постојеће и запошљавају нове раднике. Ниједна ни друга појава не иду у прилог, ни радницима, ни привреди ни државном буџету.

Верујемо да би, нашем друштву и држави, укидање доприноса за обавезно социјално осигурање, донело вишеструке позитивне ефекте. Као прво, дошло би до повећања минималне зараде која би се знатно увећала прерасподелом новца од тог дела пореза на рачун платa радника., а као друго омогућило би се грађанима да, по сопственом избору, бирају пензиони фонд, у који ће уплаћивати новац за своју будућу пензију, а не да им се искључиво нуди опција државног пензионог фонда. Постојећи пензиони систем показао се лошим и неодрживим због све неповољнијег односа између броја пензионера и броја запослених (који у овом тренутку износи 1 према 1,5) ниског природног прираштај и одласка младих у иностранство, што су само неки од фактора који негативно утичу на могућност редовне исплате зарађених пензија претходних генерација.

Имајући у виду све ове алармантние податаке и последице, убеђени смо да делимо исто мишљење, и да су Србији, под хитно, потребне промене које ће започети укидањем доприноса за обавезно социјално осигурање и повећањем нето зараде радника.

С поштовањем
Председник Српске лиге
Александар Ђурђев