Српска лига: Укинути доприносе за обавезно социјално осигурање!

Београд, 17.6.2019 – Српска лига (СЛ) захтева укидање доприноса за обавезно социјално осигурање јер представљају велики терет за послодавце с обзиром на то да износе око 75 одсто зараде која се исплаћује запосленом, а као једно од могућих решења које предлажемо је да се тај новац исплаћује у оквиру нето зараде – изјавио је Александар Ђурђев, председник СЛ, додајући да су због високог опорезивања овог дела плате сви на губитку, и послодавци и запослени, ствара се простор за злоупотребе и сиву зону, пошто доста радника због тога прима минималац, док се с друге стране они који нуде посао демотивишу да пријављују постојеће и запошљавају нове раднике.

Такође, позитиван аспект укидања доприноса обавезног социјалног осигурања било би и повећање минималне зараде која би се знатно увећала прерасподелом новца од тог дела пореза на рачун плате радника, што значи да би послодавац, на пример уместо што на 100 динара плаћа још 75 динара за доприносе државним фондовима, раднику исплаћивао 150 динара, чиме би у старту уштедео 25, а запослени би имао за 50 динара већу плату – истиче Ђурђев.

На тај начин би грађани, по свом сопственом избору, могли да бирају пензиони фонд, у који би уплаћивали новац за своју будућу пензију, а не да им се искључиво нуди опција државног пензионог фонда који се до сада показао неодрживим и катастрофалним, а о чијој нужности реформе већ дужи период упозорава и говори Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – закључује Ђурђев.