СРПСКА ЛИГА ОСНОВАЛА ПОВЕРЕНИШТВО У ОЏАЦИМА

Српска лига (СЛ) основала је повереништво у Општини Оџаци. За повереника је изабран Никола Николић, који је најавио будуће активности странке у циљу ширења чланства, као и скори избор органа општинског одбора. Повереник СЛ за Сомбор Младен Симоновић рекао је да ће оснивање повереништва у Оџацима знатно допринети и развоју странке у Сомбору, као и у целом Западнобачком округу.

СЛ је прошле године покренула иницијативу за изменама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Србије, које би обухватиле истицање и коришћење државних симбола у свакој општини и насељеном месту, на сваком јавном објекту, као и у сваком дворишту основне и средње школе, што има за циљ промовисање националних симбола, али и јачање српског идентитета и вредности. Национална обнова нам је неопходна кроз поштовање симбола, јер сва разумна друштва негују патриотизам у школи, култури, медијима и свуда где настају друштвене вредности – истакао је председник СЛ Александар Ђурђев.

Србија треба стратешки примарно да се оријентише ка пољопривреди, јер имамо све предуслове да будемо једна од најуспешнијих држава Европе у том пољу. Пољопривредници морају бити усмеравани и субвенционисани да производе најисплативија добра и удружено их пласирају, уместо што су препуштени тржишту у борби са удруженим кластерима развијенијих земаља – додао је Горан Миленковић, генерални секретар СЛ, у овом претежно пољопривредном крају Србије.