ЗАБРАНИТИ РАД НЕДЕЉОМ

Српска лига (СЛ) захтева укидање рада недељом трговцима, јер то наноси велику штету квалитету живота и достојанству запослених и породици као основи друштва, а промет сигурно не би опао, јер би се недељни пазар прелио на остале дане. Проблем је што у српским трговинама ради око 200.000 запослених, од којих је преко 70% млађих жена и њихове плате углавном су ниже од републичког просека и износе око 30.000, а радно време је у потпуности незахвално, јер обухвата и пре и после подне – сматра Горан Миленковић, генерални секретар СЛ.

Србија на овај начин треба да следи своју европску хришћанску традицију у којој последњи дан радне седмице треба да буде породичан дан предвиђен за одмор, социјализацију и породично окупљање. Такође, у овоме треба да се угледамо на неке од најуспешнијих земаља света, као што су Немачка, Швајцарска, Аустрија, Француска, у којима је недеља строго нерадан дан, за трговце пре свега, иако се у тим земљама налазе највећи туристичи центри света. Ову праксу пре три године увела је Мађарска, раније ове године Пољска, а нова италијанска влада ће је спровести до краја године – наглашава Миленковић.

У периоду када треба нарочита пажња у држави да се посвети повећању наталитета, мајкама и породици, СЛ се залаже за успостављање праксе да један од приоритета буде да се недељом не ради. Ни лекари, ни медицинске сестре викендом не раде, него дежурају и плаћени су више, па би један од начина за побољшавање статуса запослених била и строга примена повећања цене рада од бар 110% за рад недељом, као што је предвиђено за рад на дан празника, јер и тржни центри имају већу зараду недељом – закључује Миленковић.