Основни приход – нови модел социјалне заштите

Поучени искуством у другим земљама, у Србији је неопходно увести систем универзалног основног прихода који би се редовно исплаћивао сваком грађанину, без обзира на његов социјални статус, све са циљем да се измени постојећи облик социјалне заштите и створи један нови и ефикаснији који ће утицати на смањење незапослености и сиромаштва у држави. На овај начин оствариће се праведнија расподела средстава јер ће финансијску помоћ добити они којима је најпотребнија,док ће се с друге стране остварити вишеструки позитивни ефекти, попут подизања нивоа образовања становништва,побољшања услова и квалитета рада, смањивања економских миграција и повећања економске активности. Дакле,уколико желимо да се као друштво изборимо са социјалним проблемима савременог доба морамо размишљати о увођењу основног прихода који је од 80-их година, у неколико држава, сматран као приход на основу људског права на живот. Наравно, такав систем треба уводити постепено и применити га прво на најугроженије слојеве становништва, као што је то учињено у Бразилу, а након тога треба подробно размотрити све његове предности и оправданост, како би се захватио што већи проценат грађана Србије и на крају формирала једна заокружена целина.

Постојећи концепт социјалне заштите је превазиђен и њиме се дуготрајно не решава проблем сиромаштва у нашој земљи јер већина људи не може да живи од тих примања, нити су мотивисани да направе неке промене у свом животу, по питању образовања или запослења, зато је потребно што пре направити искорак, и по угледу на Финску, Аљаску, Бразил, Шкотску, новац намењен социјалним давањима, укључујући и додатна средства, прикупљена од опорезивања, преусмерити ка универзалном основном приходу, захваљујући коме ће се превазићи не само проблем малих пензија и плата, већ и висока стопа незапослености,пошто ће грађани бити заинтересовани да зарађују више, када су задовољили своје основне животне потребе.

Важно је напоменути да се до 2020. године очекује имплементација основног прихода у великом броју држава света, што може бити добар сигнал и Србији да се прикључи тим променама и у складу са својим економским могућности започне примену тог модела који ће бити замена за досадашњи систем социјалне заштите.

Владимир Јестровић, портпарол Српске лиге