Увести основни приход као нови модел социјалне заштите

Београд, 22.5.2018 – Српска лига (СЛ) предлаже да се, по угледу на друге земље, у Србији уведе систем универзалног основног прихода који би се редовно исплаћивао сваком грађанину, без обзира на његов социјални статус, све са циљем да се измени постојећи облик социјалне заштите и створи један новији и ефикаснији који ће утицати насмањење незапослености и сиромаштва у држави – изјавио је Александар Ђурђев,председник СЛ, појашњавајући да ће се на овај начин остварити праведнија расподела средстава јер ће финансијску помоћ добити они којима је најпотребнија, док ће се с друге стране остварити вишеструки позитивни ефекти, попут подизања нивоа образовања становништва, побољшања услова и квалитета рада, смањивања економских миграција и повећања економске активности.

Ђурђев истиче да је постојећи концепт социјалне заштите превазиђен и да се њиме дуготрајно не решава проблем сиромаштва у нашој земљи јер већина људи не може да живи од тих примања, нити су мотивисани да направе неке промене у свом животу, по питању образовања или запослења, зато је потребно да се направи искорак и искористе искуства Финске, Аљаске, Бразила, Шкотске,тако што ће се новац намењен за социјална давања, укључујући и додатна средства, прикупљена од опорезивања, преусмерити ка основном приходу, захваљујући коме ће се превазићи не само проблем малих пензија и плата, већ и висока стопа незапослености,пошто ће грађани бити заинтересовани да зарађују више, када су задовољили своје основне потребе за живот.

Важно је напоменути да се до 2020. године очекује имплементација основног прихода у великом броју држава света, што може бити добар сигнал и Србији да се прикључи тим променама и у складу са својим економским могућности започне примену тог модела који ће бити замена за досадашњи систем социјалне заштите – закључује Ђурђев.