Социјално предузетништво императив времена

Београд, 20.02.2018 – Српска лига (СЛ) дели став Партије уједињених пенмзионера (ПУПС) да је неопходно што више развити институт социјалног предузетништва којим се маргинализованим групама, као што су особе са инвалидитетом, социјални случајеви или самохране мајке, пружа могућност запошљавања, а држава и компаније тиме показују своју друштвену одговорност – изјавио је председник ове странке Александар Ђурђев.

Улога државе је, првенствено, да створи амбијент у коме би постојећа или, новооснована, предузећа запошљавалаоне који се тешко запошљавају – наставља Ђурђев – тиме што би таквим фирмама смањила порез на додату вредност, укинула обавезу плаћања дела пореза и доприноса, биле би позитивно дискриминисане при учешћу на јавним набавкама, а грађани би били едуковани да више купују робу која је производ социјалнот предузетништва.

– Социјално угрожене категорије становништва су више него заинтересоване за помоћ у области социјалног предузетништва чиме би и сами могли да побољшају своје материјално стање и тако свој живот учиниле лакшим и бољим, да живе од свог рада и зараде, а не, као до сада, од неизвесне милостиње – закључио је Александар Ђурђев, истичући да је у том циљу неопходно донети Закон о социјалном предузетништву.