Српска лига: Пензионери у Србији заслужују новчану помоћ и повећање пензија

Београд, 7.10.2017 – Српска лига (СЛ) подржава увођење једнократне новчане помоћи, у виду „13 пензије“, свим пензионерима у Србији, у складу са финансијским могућностима државног буџета и расположивих средстава локалних самоуправа, како би се социјално најугроженијој и најбројнијој категорији становништва у нашој земљи помогло, јер су до сада поднели највећи терет економских реформи и штедње – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ), подсећајући да у Србији живи више од 1, 7 милиона пензионера и да просечна пензија износи око 24 хиљаде динара, што је недовољно за основне животне потребе.

Ђурђев истиче да се због тешке финансијске ситуације велики број домаћинстава у Србији ослања на пензионере и њихова примања, о чему сведочи податак да трећина породица у Србији зависи од финансијске помоћи својих најстаријих чланова.
Српска лига (СЛ) такође подржава одлуку Владе Србије да се у наредном периоду обезбеде додатна средства из будџета државе, намењена за повећање пензија, али и плата у јавном сектору – закључио је Александар Ђурђев.