Српска лига (СЛ): Суша је узела данак, недлежни да реагују

На недавно одржаној седници Одбора за пољопривреду Народне Скупштине, поводом суше, закључено је да је елементарна непогода у великим размерама, негде и тотално, уништила пољопривредне културе. Кукурузна и поља соје су уништена, поља засејана репом су у критичном стању, воћњаци десетковани, а извештај је достављен надлежним министарствима, Скупштини и Влади Србије. Уколико се у наредним данима не реагује и не помогне пољопривредницима, који су мотор српске привреде, економија наше земље трпеће болне последицеупозорава потпредседник СЛ Марко Суботин.

Незапамћене размере суше, која превазилази и оне из 2000. и 2012. године опомена су свима у Србији да су значајна и системска улагања у пољопривредну производњу ургентна. Министарство пољопривреде, као и покрајински секретаријат тог ресора започели су инвестиције у наводњавање, али када се зна да је тек 5 % обрадивог земљишта покривено заливним системима, а да је за потпуну покрвивеност потребно око 3 милијарде евра, ова улагања у блиској будућности неће решити проблем – наводи Суботин.

Штету која у укупном износу превазилази 500 милиона евра не треба да сносе поједници, а надлежне службе треба да омогуће олакшице у виду смањења трошкова пореза на земљиште, уплата за ПИО и накнада за одводњавање. Доведена је у питање основна репродукција газдинстава, јер је потребно прехранити стоку и реализовати нову сетву у априлу следеће године. Држава у овом случају мора да заштити произвођаче и хитно изради стратегију развоја  пољопривреде, као доминантне привредне гране српске економије – закључује Марко Суботин.