1000 x 440

Једино што може да нас заштити од наоружаног негативца јесте наоружани позитивац