Доламић: Београд мора вансудским договором да исплати штету за преплаћене услуге вртића

Београд, 16.10.2017 – Српска лига (СЛ) предлаже да се између града Београда и родитеља који су поднели тужбе за накнаду штете против града и предшколских установа због преплаћене цене услуга боравка деце у вртићима, закључе вансудска или судска поравнања како би се спасао градски буџет, из кога би морало да се издвоји најмање четири и по милиона евра за судске трошкове, али и да се избегне блокада рачуна предшколских установа, чиме би директно био угрожен њихов рад – изјавио је Драган Доламић, председник београдског одбора Српске лиге (СЛ), подсећајући да је брига онај млађој популацији и њиховим породицама од изузетног значаја као и борба за права социјално угрожених категорија и најстаријих грађана, односно пензионера у Београду који су, пре свега, захваљујући упорности и истрајности Партије уједињених пензионера (ПУПС) успели да побољшају свој положај.

Доламић истиче да је због погрешног обрачуна цене боравка деце у предшколским установама против града Београда поднето око 15.000 тужби, чија се просечна вредност спора процењује на 150.000,00 динара, због чега СЛ сматра да град Београд мора што хитније да започне са закључивањем вансудских или судских поравнања сародитељима, како Београђани не би дошли у ситуацију да близу 20 милиона евра морају да исплате у кратком временском интервалу по основу правноснажних судских одлука.

Са друге стране, постоји опасност да, уколико изостане договор са родитељима, дође доблокаде рачуна предшколских установа што би угрозило њихово нормално функционисање – каже Доламић и додаје да би на удару биле све породице које користе услуге предшколских установа због чега СЛ нуди три решења: да се родитељима новац исплаћује у неколико рата или да се новац исплати у целости одједном уз могућност да се град ослободи плаћања камате или дела главнице; да се родитељима доделе неке погодоности за породицу које би секомпензовале ценом боравка детета или да се делимично исплати новчана одштета, а део према договору о коришћењу одређених услуга