ГРАЂАНИ НЕ ДУГУЈУ ЗБОГ ХИРА НЕГО ЗБОГ СИРОМАШТВА

Српска лига (СЛ) предлаже да се усвоји предлог Закона о општем репрограму дугова, који се налази у процедури Скупштине Србије од марта 2015. године. Држава на тај начин треба да помогне презадуженим грађанима и врати им основно људско достојанство, које је нарушено поступцима приватних извршитеља, кроз одузимање имовине, искључења струје и др. – сматра Горан Миленковић, генерални секретар Српске лиге.

Велики број грађана није у стању да редовно сервисира своје обавезе према ИНФОСТАНУ, Електро дистрибуцији итд. Када је егзистенцијална неизвесност у свакој кући, а услови живота тешки, онда са друге стране мора да се направи баланс. Људи не дугују из хира и обести, већ због сиромаштва. Деценијама је у Србији лош животни стандард и за то су одговорне привредна и политичка елита, па терет кризе не треба да падне на обичног човека – изјавио је Миленковић.

Све дугове које становништво има према државним предузећима потребно је замрзнути на период од 15 месеци. Из тога следи обустављање свих судских и извршитељских поступака који се воде против грађана. Ово није опраштање или брисање дугова према држави, већ је у наведеном периоду потребно да држава створи бољу економску климу, те да се животни стандард грађана повећа. Као суштину закона СЛ истиче пораст плаћања обавеза грађана, нарочито пораст наплате старих дугова који су сада практично ненаплативи – закључује Горан Миленковић.

srpskaliga.rs