Вести

Режим у Црноj Гори потврдио оптужбе опозиције

Српска лига најоштрије осуђује насилно растурање мирних протеста опозиције у Црној Гори, хапшење учесника протеста и брутално пребијање новинара Гојка Раичевића, уредника ИН4С портала  као и хапшење Председника Управног одбора Матице српске у Црној Гори, професора Владимира Божовића. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Драгана Ђуковић: Звучи невероватно, а можда је и могуће

Ових дана је веома актуелна прича о томе да ће се свако новорођенче од сада пријављивати у породилишту, уместо да се то чини у општини, или по месним канцеларијама. Да, то је добра идеја, с обзиром на то да је до сада свака новопечена мајка морала да иде (јер морају да дођу оба родитеља) да пријави своје дете. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Марко Радоњић: Сурова истина са којом ћемо, пре или касније, морати да се суочимо

Према Уставу Републике Србије Косово и Метохија је саставни део наше државне територије у оквирима суверене државе Србије. Да ли је ово полазно уставно начело збиља одраз реалности и историјске ситуације у којој се као држава овога тренутка налазимо? Да ли је Република Србија заиста суверена држава или ипак морамо да признамо да се Република Србија налази под окупацијом? Да ли нам то говори да коначно требамо да отворимо очи и прихватимо реалност да се налазимо у јако тешком положају ...
Прочитај више

Српска војска на Космету као гарант Бриселског споразума и резолуције 1244

1000 српских војника на Космету доказ да Брисел поштује Србију. Новим условима из поглавља 35 о приступању ЕУ, Србија је сатерана до ивице провалије сопствене државности. Српска лига, захтева од државних власти да моментално прекине стратегију повлачења и усагласи конкретне мере за очување суверенитета. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Црвене линије за Бриселски споразум

Српска лига сматра да је Србији потребан престанак интеграција са Европском унијом и обнова суверености Србије. Већ петнаест година Србија нема своју сопствену спољну политику, јер је све подредила прикључењу Европској унији. Ових дана доживљавамо суноврат такве политике и преко нам је потребно да се политичка елита пресабере, усагласи јасну стратегију и коначно одреди црвене линије по питању српске државности. Захтеви за коначним признавањем независности Косова и гажењем српске заставе оправдавају став Српске лиге. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Марко Радоњић: Стратегије за опоравак српске економије

Велика светска финансијска криза кoja je нeгaтивнo дeлoвaлa нa економско стање многих земаља није заобишла ни Србију утичући на повећање државног дефицита, рaст незапослености и пад спољне трговине. Рeaлнo, збoг пoгрeшнoг кoнцeптa приврeдних рeфoрми и у пeриoду прe свeтскe eкoнoмскe кризe српскa eкoнoмиja сe суoчaвaлa сa брojним прoблeмимa у виду вeликoг спoљнoг дугa, нискe кoнкурeнтнoсти приврeдe и велике зaвиснoсти oд стрaнoг кaпитaлa, aли je глoбaлнa eкoнoмскa кризa свe тe прoблeмe интeнзивирaлa и утицaлa нa погоршањe свих кључних eкoнoмских индикaтoрa у ...
Прочитај више

Александар Ђурђев: Наслеђе

Негде на југу Србије, надомак Алексинца, на путу који води до Крушевца, налази се село Горњи Адровац а у њему храм Свете Тројице, у народу овог краја познат као „Руска црква“. Тајну овог предивног места кога красе стогодишњи дрвореди липа, открива надгробни крст на коме пише: „Руски пуковник, Никола Рајевски, у борби са турцима погибе на овоме месту 20. августа 1876. године“. Већ више од једног столећа, прича о пуковнику Рајевском, незаборавном јунаку Српско-турског рата, представља својеврсну метафору братских односа ...
Прочитај више

Александр Лукић: Жeлимo Србиjу сa кojoм ћeмo сe сви пoнoсити и Крaгуjeвaц кojи ћe бити срцe тaквe Србиje

У субoту 3. oктoбрa у Крaгуjeвцу je oдржaнa кoнститутивнa сeдницa Иновијативног oдбoрa Српскe лигe нa кojoj je имeнoвaнo рукoвoдствo и дeфинисaни циљeви рaдa у нaрeднoм пeриoду. Српска лига је политичка платформа која окупља државотворне, стручне и патриотске снаге у Србији и свojим дeлoвaњeм нaстaвљa принципиjaлну и oдгoвoрну пoлитику грaдскoг oдбoрa пoлитичкe oргaнизaциje Tрeћa Србиja у Крaгуjeвцу. Свoje дeлoвaњe зaснивaмo нa пoштoвaњу нaчeлa дeмoкрaтиje и нa oчувaњу трaдициje и идeнтитeтa српскoг нaрoдa у прoцeсу изгрaдњe бoгaтe и прoспeритeтнe држaвe Србиje утeмeљeнe ...
Прочитај више

Неопходно је донети Закон о општем репрограму дугова становништва према државним комуналним предузећима

Српска лига апелује, на све релеванте политичке факторе, да подрже Предлог закона о општем репрограму дугова становништва према комуналним предузећима.  Свесни смо, да дуговања грађана нису ни хир, ни безобзирност, већ последица егзистенционалних проблема са којима се већина наших суграђана бори, већ деценијама.  Достојанство и егзистенција народа убијани су, кроз санкције, ратове, пљачкашку приватизацију, лош банкарски систем, стога сматрамо да је обавеза свих политичких факотора да грађанима пруже прилику да достојанство поврате. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више