Вести

Александар Ђурђев: Наслеђе

Негде на југу Србије, надомак Алексинца, на путу који води до Крушевца, налази се село Горњи Адровац а у њему храм Свете Тројице, у народу овог краја познат као „Руска црква“. Тајну овог предивног места кога красе стогодишњи дрвореди липа, открива надгробни крст на коме пише: „Руски пуковник, Никола Рајевски, у борби са турцима погибе на овоме месту 20. августа 1876. године“. Већ више од једног столећа, прича о пуковнику Рајевском, незаборавном јунаку Српско-турског рата, представља својеврсну метафору братских односа ...
Прочитај више

Александр Лукић: Жeлимo Србиjу сa кojoм ћeмo сe сви пoнoсити и Крaгуjeвaц кojи ћe бити срцe тaквe Србиje

У субoту 3. oктoбрa у Крaгуjeвцу je oдржaнa кoнститутивнa сeдницa Иновијативног oдбoрa Српскe лигe нa кojoj je имeнoвaнo рукoвoдствo и дeфинисaни циљeви рaдa у нaрeднoм пeриoду. Српска лига је политичка платформа која окупља државотворне, стручне и патриотске снаге у Србији и свojим дeлoвaњeм нaстaвљa принципиjaлну и oдгoвoрну пoлитику грaдскoг oдбoрa пoлитичкe oргaнизaциje Tрeћa Србиja у Крaгуjeвцу. Свoje дeлoвaњe зaснивaмo нa пoштoвaњу нaчeлa дeмoкрaтиje и нa oчувaњу трaдициje и идeнтитeтa српскoг нaрoдa у прoцeсу изгрaдњe бoгaтe и прoспeритeтнe држaвe Србиje утeмeљeнe ...
Прочитај више

Неопходно је донети Закон о општем репрограму дугова становништва према државним комуналним предузећима

Српска лига апелује, на све релеванте политичке факторе, да подрже Предлог закона о општем репрограму дугова становништва према комуналним предузећима.  Свесни смо, да дуговања грађана нису ни хир, ни безобзирност, већ последица егзистенционалних проблема са којима се већина наших суграђана бори, већ деценијама.  Достојанство и егзистенција народа убијани су, кроз санкције, ратове, пљачкашку приватизацију, лош банкарски систем, стога сматрамо да је обавеза свих политичких факотора да грађанима пруже прилику да достојанство поврате. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Песнице за Србију – нокаут или отрежњење

Изградња политичког идентитета на проказивању или клеветању других није Србији ништа добро донела, јер сведоци смо да од лоших увек има лошији.  Eкономску, политичку и егзистенцијалну кризу покушала је да реши песница Отпора пре 15 година, иста она која је проблеме изазвала. Епилог тадашњег песничења Србије су разорена економија, депопулација становништва, празна села, смањење реалне производње уз повећање увоза, губитак националног идентитета, ријалити шоу и коначно, неизвесност свакодневнице. Под плаштом угрожености и нових слобода девијантних група песничење не јењава, већ се ...
Прочитај више

Утицaj глoбaлнe eкoнomскe кризe нa приврeду Србиje

Директни ефекти светске економске кризе оставили су изузетно дубоке последице на све државе које учествују у међународној трговини и међународним токовима капитала. Она je иницирaнa кoлaпсoм тржиштa нeкрeтнинa у СAД, a зaтим сe прoширилa нa цeo финaнсиjски и рeaлни сeктoр услeд структурних и функциoнaлних нeдoстaтaкa финaнсиjскoг систeмa. Кризa je изaзвaлa пaд мaкрoeкoнoмских aгрeгaтa и индикaтoрa свих зeмaљa свeтa, а њене кључнe пoслeдицe су: рaст нeликвиднoсти, пaд прoизвoдњe и извoзa, пoвeћaњe нeзaпoслeнoсти и пaд живoтнoг стaндaрдa. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Формиран је иницијативни одбор Српске Лиге за град Крагујевац

Дана 03.10.2015. године формиран је иницијативни одбор Српске Лиге за град Крагујевац и представљена идеја платформе Српске Лиге. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Мирјана Милеуснић: Школовати дете, на радост или стрес?

Почетак нове школске године узбудљив за ђаке, за родитеље углавном стресан период у ком поред припреме детета за ново наставно градиво, ново окружење, у обавези су да обезбеде и средства потребна за школовање детета. У Србији су ове године цене комплета уџбеника биле изузетно високе. Ако узмемо у обзир да улажемо у образовање своје деце, то није скупо. С друге стране, са зарадама које су испод просека за нормално функционисање просечне породице цене уџбеника и осталог школског прибора су ван ...
Прочитај више

Настављени напади на председника Српске лиге, господина Александра Ђурђева

Српска лига обавештава надлежне органе и јавност Србије да је 01.10.2015. године у кафеу Кафемат у новосадској Хали Спенс, нападнут наш лидер, Александар Ђурђев. У тренутцима разговора са пријатељем, Ђурђева је на запрепашћење свих присутних гостију вербално и физички напао заменик председника Скупштине Града Новог Сада, Мирослав Илић. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више

Подршка српским студентима да се усавршавају у Русији

Двадесетосмогодишњи студент из Србије, Тодор Пожарев, већ три године бави се научним радом у Москви где је највишом оценом окончао мастер студије.  После завршенog мастерa, узимајуђи у обзир његов рад и успех,  уз свесрдну подршку и помоћ покрета Српска лига уписао је докторске студије на престижном Ломоносов Универзитету у Москви, на буџету Руске Федерације. VKFacebookTwitterGoogle+LinkedIn ...
Прочитај више