Српска лига: Уз помоћ едукације и медија променити негативну слику о раду

Београд, 17.4.2019 – Док се у Србији нуди све више сезонских послова који су за наше услове пристојно плаћени, и крећу се и до 4.000 динара дневно, све мање људи је заинтересовано да ради, упркос тешкој економској ситуацији и високој стопи незапослености, што је још један показатељ да се у нашој држави и даље наставља тренд промовисања лаке зараде, без икаквог напора и труда – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге (СЛ).

Прилика за зараду има, али је очигледно да грађани Србије не желе и неће да раде и да је то један од горућих проблема у нашем друштву, у коме се због поремећених друштвених вредности рад ниско вреднује, а сви облици богаћења преко ноћи заузимају прво место на лествици жеља већине младих људи – каже Ђурђев, истичући да се овакво стање може променити уколико изменимо постојећи систем вредности, промовишемо примере који позитивно говоре о раду и едукујемо младе о радној етици, још у најранијем узрасту.

СЛ предлаже да се у предшколским установама и основним школама, у складу са узрастом и интересовањима деце изучава управо радна етика која је основ за стицање радних навика и поимања важности рада за стицање знања и постизање успеха, као и да се покрене едукативна кампања, у коју ће се укључити и сви медији који ће својим утицајем допринети да се промени тренутна негативна слика о раду – закључује Ђурђев.

srpskaliga.rs