Забранити рад недељом

Српска лига (СЛ) покреће кампању за увођење забране рада недељом у Србији, којом ће утицати на доносиоце одлука у нашој земљи да, попут других озбиљних и одговорних држава у региону и Европи, усвоје закон који ће стриктно дефинисати да је други дан викенда нерадан, све са циљем да сачувамо традиционалне и породичне вредности које су у данашњем српском друштву поремећене, угрожене и заборављене.

У тренутку када у држави нарочита пажња треба да се посвети повећању наталитета, мајкама и породици, један од приоритета је да недеља постане породични дан. Рад на тај дан наноси велику штету квалитету живота и достојанству запослених и породици као основи друштва. Ни лекари, ни медицинске сестре викендом не раде, него дежурају и плаћени су више, па би један од начина за побољшавање статуса запослених била и строга примена повећања цене рада од бар 110% за рад недељом, као што је предвиђено за рад на дан празника. Промет у трговини сигурно не би опао због тог једног дана, пошто би се недељни пазар прелио на остале дане. Проблем је што у српским трговинама ради око 200.000 запослених, од којих је преко 70% млађих жена и њихове плате углавном су ниже од републичког просека и износе око 30.000 динара, а радно време је у потпуности незахвално, јер обухвата и пре и после подне.

Србија треба да следи своју европску хришћанску традицију, у којој последњи дан радне седмице треба да буде породичан дан предвиђен за одмор, социјализацију и породично окупљање. Важно је да се угледамо на неке од најуспешнијих земаља света, као што су Немачка, Швајцарска, Аустрија, Француска, у којима је недеља строго нерадан дан, за трговце пре свега, иако се у тим земљама налазе највећи туристички центри света. Ову праксу увеле су и Мађарска, Пољска, Италија, а од ове године и суседна Црна Гора која је изменама и допунама Закона о унутрашњој трговини забранила трговину на велико и мало, недељом, државним и другим празницима, што је позитивна вест за око 37.000 Црногораца који раде у сектору трговине.