Српска лига у Топличком и Расинском округу

Српска лига (СЛ) одржала је у Блацу састанак окружног одбора за Топлички и Расински округ, које ће у наредном периоду имати за циљ оснаживање странке и оснивање одбора у овим и околним крајевима. Поред председника СЛ Александра Ђурђева, Генералног секретара Горана Миленковића и председника Извршног одбора Радована Милованкића, у раду тела учествовао је Небојша Кнежевић из Блаца и други представници СЛ из Прокупља, Куршумлије, Блаца, Крушевца, Трстеника и Александровца.

Овај воћарски крај, где се гаје најквалитетније српске шљиве, вишње и друге врсте, неправедно је запостављен, па СЛ у оквиру кампање о државотворној децентрализацији Србије предлаже да се у овом крају образује одељење Групе за воћарство које функционише при сектору за пољопривредну политику Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – изјавио је председник СЛ Александар Ђурђев.

Искоришћавање великих потенцијала за развој пољопривреде и привреде у овој регији, нарочито воћарства и прераде воћа, треба да буде један од приоритета за Србију. Држава мора да развије привреду са нивоа извоза сировина до нивоа производње, продаје и извоза полупроизвода и готових производа, а у Топличком и Расинском округу постоје и више него повољни услови за то. Српска лига ће у наредном периоду настојати да дође до што бољих резултата како би дошла у прилику да своје предлоге реализује и покрене овај крај Србије – додао је Ђурђев.