Српска лига уз 20 хиљада дужника у „швајцарцима“

Београд, 26.10.2016 – Српска лига (СЛ) предлаже грађанима који су узели стамбене кредите индексиране у швајцарским францима да преко суда затраже решшавање свог проблема, првенствено позивајући на чињеницу да основне правне норме налажжу да би услови под којима је склопљен уговор, у највећој мери, морали да важе до краја отплате зајма.

СЛ упућује грађане да се, у евентулним судским споровима против банака, позову и на „новосадски преседан“, односно једну правоснажну пресуду у Новом Саду којом је досуђен раскид уговора уз динарску реституцију, по коме је оно што је банка у динарима исплатила клијенту и оно што је он у ратама платио банци увећано за затезне камате и сравњено, па је остатак дуга до исплате стана конкретном клијенту, уместо 13, сада свега три милиона динара.

– Финансијско тржиште јесте непредвидиво и зависи од многобројних фактора, али би сви учесници, у овом случају држава, банке и клијенти, праведно требало да поделе, како користи, тако и опасности међусобних пословних односа – изјавио је Александар Ђурђев, председник СЛ.

Иначе, прве стамбене кредите индексиране у „швајцарцима“ банке су одобравале 2008. године и чак трећина корисника тих кредита (око 20.000 породица) се одлучила за ту варијанту.После јачања швајцарског франка за око 130 одсто, отплата позајмице је постала „немогућа мисија