700 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ У СРБИЈИ

Директна штета коју је Србија претрпела НАТО бомбардовањем 1999. године износи око 90 милијарди евра. Кроз екстрапрофит страних банака у претходних 12 година из Србије се одлило више од 30 милијарди евра. Од 2004. до 2013. године криминалним активностима, утајама пореза, корупцијом и пљачком државне имовине Србију је напустило око 40 милијарди евра. Опљачкана српска имовина и вредност рудног богатства на Косову и Метохији су око 500 милијарди евра. Када се томе дода износ спољног дуга Србије од 26 милијарди евра и зарада компанија у страном власништву, долази се до збира од преко 700 милијарди евра штете и пљачке грађана Србије.

Власт тражи кривца за лоше стање у народу и међусобном страначком препуцавању, нуди комична решења за проблеме, смањује плате и отпушта раднике. Док нам је круцијални државни проблем вишак запослених у јавном сектору, Србију свакодневно напуштају милиони евра. Српски привредници третирани су као државни непријатељи, а огромна средства донирају се страним фирмама.

Поред минорног дела државног буџета за образовни систем, ђаци и студенти остварују најбоље резултате на светским такмичењима, успешни привредници и научници силом прилика живе у иностранству и раде за стране компаније, а политиком у Србији се баве људи ‘европских’ моралних вредности и недовољног образовања.

Србија је богата држава. Јачање српског националног идентитета, духа заједништва и система вредности услов је за опстанак државе. Са људским и материјалним ресурсима којима располажемо треба да подстичемо развој приватног сектора, а производњу, извоз и сарадњу оријентишемо ка пријатељима у свету, пре свега Русији. Руковођење државом мора преузети политика Српске лиге и добронамерних родољуба, а досадашња владајућа структура мора бити промењена и пљачка заустављена.

Горан Миленковић,

један од оснивача Српске лиге.

image1